Zakres świadczeń medycznych naszych poradni

Pomiar ciśnieniaPoradnia ogólna

tel. 322599031

Oferuje kompleksowe świadczenia w ramach kontraktu z NFZ dla pacjentów powyżej 18 r.ż., którzy dobrowolnie podpisali deklarację wyboru lekarza w naszej placówce.

Porady są udzielane ambulatoryjnie lub w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Istnieje możliwość porad prywatnych.

Zakres udzielanych świadczeń:

 • porady profilaktyczne

 • kwalifikacja i przeprowadzanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień p/COVID 19

 • kierowanie do poradni specjalistycznych oraz na leczenie szpitalne, rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikację do transportu sanitarnego

 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta

 • orzekanie o stanie zdrowia

 • diagnozowanie i leczenie chorób narządów wewnętrznych, kierowanie na badania laboratoryjne oraz badania obrazowe oraz nieobrazowe. ( EKG, RTG, USG).

 

Lekarze udzielający świadczeń

lek. med. Grażyna Pronobis- Bablok specjalista chorób wewn, specjalista reumatolog

lek. med. Krystyna Olejniczak- lekarz chorób wewn.

lek. med. Włodzimierz Markowski- lekarz chorób wewn.

lek. med. Lidia Krajewska - lekarz chorób wewn.

 

DzieckoPoradnia Dziecięca

tel. 322598686

Sprawuje kompleksową opiekę nad dziećmi zdrowymi i chorymi od urodzenia do ukończenia 18 r.ż.

Zakres udzielanych świadczeń:

 • porady patronażowe po wypisaniu noworodka ze szpitala

 • kwalifikacja i przeprowadzanie szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych

 • kwalifikacja i przeprowadzanie szczepień ochronnych przeciw COVID 19 u dzieci zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

 • bilanse zdrowia

 • systematyczna kontrola rozwoju psychomotorycznego

 • diagnostyka i leczenie chorób wieku dziecięcego, kierowanie na badania laboratoryjne oraz badania obrazowe oraz nieobrazowe ( EKG, RTG, USG)

 • kierowanie do poradni specjalistycznych oraz na leczeni eszpitalne, rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe

 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta

 

Lekarze udzielający świadczeń:

lek. med. Aleksandra Mizera- Błaszczyk - specjalista chorób dziecięcych

dr n. med Marzena Jaworska - specjalista chorób dziecięcych.

 

Kobieta w ciążyPoradnia Ginekologiczno - Położnicza

tel. 322036920

Oferuje kompleksowe świadczenia dla kobiet:

 • rozpoznawanie i leczenie schorzeń ginekologicznych

 • badanie USG ginekologiczne oraz gruczołów piersiowych

 • prowadzenie ciąży

 • profilaktyka nowotworów- badania cytologiczne

 • udzielanie porad z zakresu antykoncepcji

Świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ lub odpłatnie.

Koszt porady prywatnej - 150 zł.

 

Świadczenia położnej środowiskowej:

sprawowanie kompleksowej opieki pielęgnacyjno-położniczej i ginekologicznej:

 • opieka w okresie ciąży, porodu i połogu , w tym również edukacja przedporodowa u kobiet ciężarnych

 • opieka nad kobietą i noworodkiem i niemowlęciem do 2 miesiąca życia od wypisania matki z dzieckiem ze szpitala po porodzie – porady patronażowe.

 • opieka pielęgnacyjna nad kobietą po przebytych operacjach ginekologicznych od czasu wypisania ze szpitala do czasu zagojenia się rany pooperacyjnej

 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Porady udzielane są w warunkach ambulatoryjnych oraz w domu pacjentki-wizyty patronażowe.

 

Lekarze świadczący usługi:

dr n. med. Rafał Bablok specjalista ginekolog- położnik

lek. med. Karolina Piekoszewska- specjalista ginekolog- położnik.

położna środowiskowa- Maria Dziedzic