Usługi medyczne

Mierzenie ciśnienia

 

Gabinet Zabiegowy

I piętro Gabinet Nr 14

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00

W gabinecie wykonujemy iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego i tętna, badanie EKG, pomiary poziomu glukozy i saturacji krwi, przeprowadzamy szczepienia ochronne osób dorosłych.

 

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), inaczej pielęgniarki środowiskowe/rodzinne sprawują kompleksową opiekę nad pacjentem w jego środowisku zamieszkania. Każdy pacjent objęty ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo złożyć deklarację wyboru pielęgniarki. Pielęgniarki POZ planują i realizują kompleksową opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami opieki pielęgniarskiej. Przygotowują i aktywizują podopiecznych do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności. Dokonują oceny wydolności opiekuńczej rodziny i na tej podstawie wnioskują o umieszczenie podopiecznego w placówce sprawującej kompleksową całodobową opiekę pielęgniarską oraz leczniczą.

W ramach profilaktyki chorób i promocji zdrowia pielęgniarki środowiskowe/ rodzinne prowadzą poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia. Podejmują działania mające na celu zapobieganie oraz wczesne wykrywanie zagrożeń zdrowotnych u świadczeniobiorców.

Pielęgniarki POZ obejmują swoją opieką osoby zdrowe i chore niezależnie od płci i wieku, osoby niepełnosprawne oraz w stanie terminalnym, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia (nadzór sprawuje położna).

Pielęgniarki środowiskowe/rodzinne realizują świadczenia zdrowotne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych, gdy wymaga tego stan świadczeniobiorcy świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

Zapraszamy do kontaktu z nasza placówką.

 

Wypisywanie recepty

 

Pobieranie krwi

 

Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych

Zlokalizowany na parterze na wprost głównego wejścia.

Czynny we wtorki i piątki od 8.15- 9.30. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Pacjenci mogą również zgłaszać się bezpośrednio ze skierowaniem do Centralnego Laboratorium Analitycznego „ Laboratorium na Mickiewicza” przy ulicy Mickiewicza 9 w Katowicach lub do Punktu Pobrań Diagnostyka przy ulicy Paderewskiego 32 C w Katowicach.

Wyniki badań można odebrać następnego dnia po pobraniu, a w przypadku zleceń pilnych w tym samym dniu.

Badania wykonywane są bezpłatnie na zlecenie lekarza.

Istnieje możliwość wykonywania badań odpłatnych na życzenie pacjenta.

 

Punkt Szczepień p/ COVID 19

I piętro, gabinet nr 14

Czynny w środy i czwartki do 12.00- 14.00

Kwalifikacja lekarska i przeprowadzanie szczepień p/ COVID 19 szczepionką firmy Pfizer.
Szczepienia przeznaczone są dla osób osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.
Od 21.12.2021 rozpoczynamy szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat z kwalifikacją pediatryczną.

Rejestracja telefoniczna codziennie w godzinach pracy przychodni pod numerami telefonów:

32 259 90 31 oraz 735 036 587

 

Szczepienie pacjenta

 

Badanie USG

 

Gabinet USG

Informacje wkrótce.

 

Apteka Pod Kwiatami V

Czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00
tel. 32 250 80 23

 

Kupowanie leków w aptece