Usługi medyczne

Pomiar ciśnieniaGabinet Zabiegowy

I piętro Gabinet Nr 14

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00

W gabinecie wykonujemy iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego i tętna, badanie EKG, pomiary poziomu glukozy i saturacji krwi, przeprowadzamy szczepienia ochronne osób dorosłych.


Lekarz

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), inaczej pielęgniarki środowiskowe/rodzinne sprawują kompleksową opiekę nad pacjentem w jego środowisku zamieszkania. Każdy pacjent objęty ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo złożyć deklarację wyboru pielęgniarki. Pielęgniarki POZ planują i realizują kompleksową opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami opieki pielęgniarskiej. Przygotowują i aktywizują podopiecznych do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności. Dokonują oceny wydolności opiekuńczej rodziny i na tej podstawie wnioskują o umieszczenie podopiecznego w placówce sprawującej kompleksową całodobową opiekę pielęgniarską oraz leczniczą.

W ramach profilaktyki chorób i promocji zdrowia pielęgniarki środowiskowe/ rodzinne prowadzą poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia. Podejmują działania mające na celu zapobieganie oraz wczesne wykrywanie zagrożeń zdrowotnych u świadczeniobiorców.

Pielęgniarki POZ obejmują swoją opieką osoby zdrowe i chore niezależnie od płci i wieku, osoby niepełnosprawne oraz w stanie terminalnym, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia (nadzór sprawuje położna).

Pielęgniarki środowiskowe/rodzinne realizują świadczenia zdrowotne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych, gdy wymaga tego stan świadczeniobiorcy świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

Zapraszamy do kontaktu z nasza placówką.


Lekarz 2

Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych

Zlokalizowany na parterze na wprost głównego wejścia.

Czynny we wtorki i piątki od 8.15- 9.30. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Pacjenci mogą również zgłaszać się bezpośrednio ze skierowaniem do Centralnego Laboratorium Analitycznego „ Laboratorium na Mickiewicza” przy ulicy Mickiewicza 9 w Katowicach lub do Punktu Pobrań Diagnostyka przy ulicy Paderewskiego 32 C w Katowicach.

Wyniki badań można odebrać następnego dnia po pobraniu, a w przypadku zleceń pilnych w tym samym dniu.

Badania wykonywane są bezpłatnie na zlecenie lekarza.

Istnieje możliwość wykonywania badań odpłatnych na życzenie pacjenta.


Szczepienie

Punkt Szczepień p/ COVID 19

I piętro, gabinet nr 14

Czynny w środy i czwartki do 11.00- 13.00

Kwalifikacja lekarska i przeprowadzanie szczepień p/ COVID 19 szczepionką firmy Pfizer.
Szczepienia przeznaczone są dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Rejestracja telefoniczna codziennie w godzinach pracy przychodni pod numerami telefonów:

32 259 90 31 oraz 735 036 587


Dziecko

Pediatryczny Punkt Szczepień p/ COVID 19

Parter Gabinet Nr 1 i 3.

Czynny we wtorki w godzinach 11.00- 13.00.
Wykonujemy szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat szczepionką Pfizer Junior z kwalifikacją pediatryczną.
Rejestracja codziennie w godzinach pracy Poradni Dziecięcej pod numerem telefonu

32 259 86 86


USG

Gabinet USG

lek. med Adrian Leśniak

I piętro Gabinet Nr 21

Czynny co drugą środę w godzinach 15.30- 17.30.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna - codziennie, w godzinach pracy przychodni pod numerami telefonów 32 259 90 31 oraz 735 036 587.

Badania wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy zatrudnionych w naszej placówce.
Istnieje również możliwość odpłatnych badań usg .


Cennik

USG jamy brzusznej 140 zł
USG tarczycy 140 zł
USG węzłów chłonnych 140 zł
USG układu moczowego 140 zł
USG gruczołów piersiowych 150 zł
USG szyi 150 zł
Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 180 zł

Aptekarka

Apteka Pod Kwiatami V

Czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00

tel. 32 250 80 23